ANBI Status

De Anbi-regeling t.b.v. het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont
Er is een mogelijkheid om giften aan goede doelen tot de laatste euro af te trekken van de te betalen inkomstenbelasting. Voor de belastingbetaler interessant.
Voorwaarde is dat het goede doel over de fiscale Anbi-status beschikt. In ons geval is dat de Stichting Behoud Wieringer Boerderij, onderdeel van het Wieringer Eiland Museum Jan Lont.
Het instandhouden van een oude boerderij vergt een grote financiële inspanning. Met de behulp van vrijwilligers en leden moeten alle zeilen bijgezet worden om het hoofd boven water te houden.
Door aan de Stichting te schenken wordt het mogelijk de boerderij, waarin het Museum is gehuisvest, te onderhouden en in stand te houden.
De penningmeester is graag bereid u verder te informeren:
Jan Cazemier tel. 0227592683 cazem015@planet.nl

Meer detail gegevens als aftrekpost voor het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont in PDF

Aanvullende gegevens t.b.v. ANBI:

Stichting behoud Wieringer boerderij.pdf

Statuten vereniging Wieringer museum Jan Lont.pdf

Jaarverslagen/rapporten