Boek – Wilhelm, een omstreden eilandgast

Bestellen: maak € 25,– over op NL31 RABO 0138 7838 96 t.n.v. P.F. von Wolzogen Kuhr o.v.v. boek kroonprins en uw postcode en huisnummer van het adres waarop het boek zal worden afgeleverd.

Kopen: bij De Wieringer Boekhandel in Hippolytushoef en in andere boekhandels in de regio.

Presentatie 16 november 2019 in het Wieringer Eilandmuseum