ANBI Status

De ANBI-regeling t.b.v. het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont
Er is een mogelijkheid om giften aan goede doelen tot de laatste euro af te trekken van de te betalen inkomstenbelasting. Voor de belastingbetaler interessant.
Voorwaarde is dat het goede doel over de fiscale Anbi-status beschikt.
In ons geval is dat de Stichting Behoud Wieringer Boerderij, onderdeel van het Wieringer Eiland Museum Jan Lont.
Het in stand houden van een oude boerderij vergt een grote financiële inspanning. Met de behulp van vrijwilligers en leden moeten alle zeilen bijgezet worden om het hoofd boven water te houden.
Door aan de Stichting te schenken wordt het mogelijk de boerderij, waarin het Museum is gehuisvest, te onderhouden en in stand te houden.

Het rekeningnummer van de stichting:
Stichting Behoud Wieringer Boerderij
NL76 RAB0 0370 3487 61

De penningmeester is graag bereid u verder te informeren:
Jan Cazemier
Tel: 0227592683
Mail: cazem015@planet.nl

Meer detail gegevens als aftrekpost voor het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont in PDF

Aanvullende gegevens t.b.v. ANBI:

Stichting behoud Wieringer boerderij.pdf
Statuten vereniging Wieringer museum Jan Lont.pdf
Jaarverslagen/rapporten