Skip to content
ANBI Status

ANBI Status

De ANBI-regeling t.b.v. het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont
Er is een mogelijkheid om giften aan goede doelen tot de laatste euro af te trekken van de te betalen inkomstenbelasting. Voor de belastingbetaler interessant.
Voorwaarde is dat het goede doel over de fiscale Anbi-status beschikt.
In ons geval hebben zowel Stichting Behoud Wieringer Boerderij als Vereniging Wieringer Eiland Museum Jan Lont deze ANBI-status.
Het in stand houden van een oude boerderij vergt een grote financiële inspanning. Met behulp van vrijwilligers en leden moeten alle zeilen bijgezet worden om het hoofd boven water te houden.
Door aan de Stichting of de Vereniging te schenken wordt het mogelijk de boerderij, waarin het Museum is gehuisvest, te onderhouden en in stand te houden.

De gegevens van de stichting:
Stichting Behoud Wieringer Boerderij
NL23 RABO 0370 4051 02
KvK: 37096450
RSIN: 8124 52 343

De gegevens van de vereniging:
Vereniging Wieringer Museum Jan Lont
NL76 RABO 0370 3487 61
KvK: 40637119
RSIN: 8022 45 742

De penningmeester is graag bereid u verder te informeren:
Jan Cazemier
Tel: 0227592683
Mail: cazem015@planet.nl

Meer detail gegevens als aftrekpost voor het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont in PDF

Aanvullende gegevens t.b.v. ANBI:
Beschikking ANBI Vereniging Wieringer Eilandmuseum Jan Lont
Beschikking Stichting Behoud Wieringer Boerderij.pdf
Statuten Vereniging Wieringermuseum Jan Lont
Statuten Behoud Wieringer Boerderij

 

Openingstijden

Museum
Vanaf juli is het museum open op vrijdag t/m zondag
van 13.00 uur tot 17.00 uur
Entree € 6,00 p.p. inclusief kopje koffie/thee of limonade.
Kinderen t/m 12 jaar gratis entree

Kunstuitleen
Vanaf 1 augustus is het lenen en inleveren van kunstwerken uitsluitend mogelijk:
1. Op maandagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur
2. Na telefonische afspraak met:
Tineke Montsma T 0613381038
Fred van Putten  T 0227 591929

Activiteiten bij Museum Jan Lont