ANBI Status

De ANBI-regeling t.b.v. het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont
Er is een mogelijkheid om giften aan goede doelen tot de laatste euro af te trekken van de te betalen inkomstenbelasting. Voor de belastingbetaler interessant.
Voorwaarde is dat het goede doel over de fiscale Anbi-status beschikt.
In ons geval is dat de Stichting Behoud Wieringer Boerderij, onderdeel van het Wieringer Eiland Museum Jan Lont.
Het in stand houden van een oude boerderij vergt een grote financiële inspanning. Met de behulp van vrijwilligers en leden moeten alle zeilen bijgezet worden om het hoofd boven water te houden.
Door aan de Stichting te schenken wordt het mogelijk de boerderij, waarin het Museum is gehuisvest, te onderhouden en in stand te houden.

De gegevens van de stichting:
Stichting Behoud Wieringer Boerderij
NL23 RABO 0370 4051 02
KvK: 37096450
RSIN: 8124 52 343

De gegevens van de vereniging:
Vereniging Wieringer Museum Jan Lont
NL76 RABO 0370 3487 61
KvK: 40637119
RSIN: 8022 45 742

De penningmeester is graag bereid u verder te informeren:
Jan Cazemier
Tel: 0227592683
Mail: cazem015@planet.nl

Meer detail gegevens als aftrekpost voor het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont in PDF

Aanvullende gegevens t.b.v. ANBI:

Stichting behoud Wieringer boerderij.pdf
Statuten vereniging Wieringer museum Jan Lont.pdf
Jaarverslagen/rapporten