Skip to content
Erfgoedcollectie – beeldbank

Erfgoedcollectie – beeldbank

Uitlichting Beeldbank

Dit tableau van het oorlogsschip “Mars en Venes” komt volgens de gegevens van Elbert Lont van oorsprong uit een boerderijtje welke stond in de omgeving van het kerkhof van Stroe.

In 1913 is het door Weert Poel meegenomen naar het Kapiteinshuis aan het Kerkplein in Hippolytushoef.                       

Daar heeft het jaren op de zolder gelegen totdat het in de vorm van een doos losse tegels belandde bij mevr. Tijsen-Lont uit de Hofstraat in Den Oever. Mevrouw Tijsen heeft het tableau in de periode van de restauratie van het museum, rond 2005, geschonken aan het Wieringer Eiland Museum “Jan Lont”. 
Vijf jaar later was de restauratie, verricht door de Firma Tichelaar uit Makkum, afgerond en is het tableau in het museum gehangen, waar het nog steeds een mooie plek heeft in de boerderij.

De heer Jan Pluis, tegelkenner bij uitstek heeft verklaard dat het tableau is vervaardigd in een gleibakkerij in Bolsward rond 1760.  De fabriek heeft tussen 1737 en 1800 bestaan.

De voorstelling is geschilderd door Hilbrand Jans. In de door hem geschreven serie “Fries aardewerk Bolsward” deel 2 staat het werk van Hilbrand Jans beschreven.

Achterop het oorlogsschip staat “Mars en Venes”. Over dit schip is tot nu toe niets bekend.  Van 1596 tot 1795 bestond er een Friese Admiraliteit, misschien viel dit schip daaronder, maar in de nu nog te vinden gegevens komt het oorlogsschip “Mars en Venes” niet terug en zijn de gegevens waarschijnlijk verloren gegaan tijdens de brand op 13 februari 1771 van het archief in Harlingen.  

Openingstijden

Museum
2 april – 1 november
woensdag, vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00 uur
Entree € 6,00 p.p. inclusief kopje koffie/thee of limonade.
Kinderen t/m 12 jaar gratis entree
1 november – 1 april
zaterdag en zondag
van 13.00 tot 16.00 uur

Kunstuitleen
1 juni t/m 31 juli is de Kunstuitleen wegens vakantie gesloten.
Geleende werken kunnen, na telefonische afspraak, ingeleverd worden bij:
Bea Horstman T 0227 592229
Tineke Osinga T 0227 511221
Bep Essenberg T 0227 595022
NB het is dan niet mogelijk nieuwe werken te lenen.
Vanaf 1 augustus is het lenen en inleveren van kunstwerken uitsluitend mogelijk:
1. Op maandagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur
2. Na telefonische afspraak met:
Tineke Montsma T 0613381038
Fred van Putten  T 0227 591929

 

Activiteiten bij Museum Jan Lont