De Wieringer Alikruikvisserij

Deze zomer was de ‘reizende’ tentoonstelling Boten bij de Vis, van het Netwerk Zuiderzeecollectie, in het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont te zien. Een samenwerking van diverse andere musea rond de voormalige Zuiderzee. De tentoonstelling is verder ‘gereisd’, zie Zuiderzeecollectie.nl

Nog steeds te zien is de inbreng van “Jan Lont” bij de reizende tentoonstelling: een leuke informatieve mini-overzichtstentoonstelling over de Wieringer visserij op alikruiken, of op zijn Wierings, krukels. Deze visserij kende haar hoogtepunt in de twintiger jaren van de vorige eeuw. Krukels komen bijna niet meer voor in de Waddenzee. In de twee vaste vitrines in het bezoekerscentrum zijn onder meer unieke sieraden van alikruiken te zien. Ook is er een originele kor te bewonderen tbv handmatige alikruikvisserij. Verder is er een vitrine van het  Viking Informatie Centrum. De link met de tentoonstelling is de strandgaper, die door de Vikingen in vroege tijden van Amerika naar Europa meegenomen is als etenswaar en vermoedelijk, toen ze niet meer nodig waren, over boord gezet zijn.

Alle wetenswaardigheden over de Wieringer alikruikvisserij is te vinden in het gelijknamige boekje van samenstelster Iris Hos. Verkrijgbaar in het museum.


Wieringer aken met het zeil in de gei