Boten bij de vis met oa de Alikruikvisserij

Tot en met 19 mei is de ‘reizende’ tentoonstelling Boten bij de Vis, van het Netwerk Zuiderzeecollectie, in het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont te zien. Een samenwerking van diverse andere musea rond de voormalige Zuiderzee. van elk museum een eigen inbreng. De inbreng van “Jan Lont” is een leuke informatieve mini-overzichtstentoonstelling over de Wieringer visserij op alikruiken, of op zijn Wierings, krukels. Deze visserij kende haar hoogtepunt in de twintiger jaren van de vorige eeuw. Krukels komen bijna niet meer voor in de Waddenzee. In de twee vaste vitrines in het bezoekerscentrum zijn o.a. aquarellen en sieraden van alikruiken te zien en een kor tbv handmatige alikruikvisserij. Verder zijn er de inzendingen van de andere musea, elk met een eigen vitrine.