Archeologie – magazine Schatrijk, 1e editie: Wieringen

Steunpunt Monumenten en Archeologie van de provincie Noord-Holland startte in maar 2018
de uitgave van de archeoglossy SCHATRIJK.
In de eerste editie speelt WIERINGEN de hoofdrol.

Verkrijgbaar in het Wieringer Eilandmuseum – € 2,00