Skip to content
Wieringer Eilandmuseum Jan Lont is gestart met de bouw van een rijtuigenloods!

Wieringer Eilandmuseum Jan Lont is gestart met de bouw van een rijtuigenloods!

Het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont is al een paar jaar bezig met het realiseren van een rijtuigen-loods om onze historische voertuigen te exposeren. Deze voertuigen staan nu opgeborgen in de schuur van Jan Rotgans.

De realisering van de loods is voor het overgrote deel afhankelijk van subsidies. De natuur- en milieufederatie Noord-Holland is een belangrijke subsidiegever. Via een gezamenlijk project “De donkerte van het waddengebied” met de federaties van Friesland en Groningen en anderen komt er geld beschikbaar van het Waddenfonds en de provincie Noord-Holland.

Ons museum komt voor subsidie in aanmerking op voorwaarde dat er in de rijtuigen-loods een expositie wordt gerealiseerd over het thema licht:  “Op pad door dag en nacht”. Bovendien dient daarbij – of in de omgeving van het museum – een zogenaamde Donkerte Belevingsplek te worden aangelegd.

De plannen voor de rijtuigen-loods zijn in een vergevorderd stadium. Er is vergunning verleend, er is een houtbouwer uit Friesland benaderd, er ligt een offerte, en als de toegezegde subsidie zeker is kan met de bouw worden begonnen. Als eerste het grond- en straatwerk en de fundering. In het voorjaar van 2021 zou de loods gereed kunnen zijn.

Voor dit project heeft het bestuur een werkgroep ingesteld met de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, de Gemeente Hollands Kroon en de Hollands Kroonse Uitdaging. Voor de Donkerte Belevingsplek is gekeken naar een achttal locaties bij of in de omgeving van het museum. Na rijp beraad is gekozen voor de zuidwesthoek van het museumterrein, achter de moestuin, op de plek van de composthoop. Omdat de plek ook ’s nachts bereikbaar moet zijn, zal er een schelpenpad vanaf de weg, langs het westelijke woalke worden aangelegd. Langs het pad komt een hekwerk, zodat bezoekers niet zonder meer het museumterrein kunnen betreden.

Openingstijden

Museum
Zaterdag 23 maart gesloten vanwege een besloten bijeenkomst.
Zondag 24 maart open middag, 13.00 uur – 17.00 uur, vanwege de opening van de tentoonstelling Wieringen 100 jaar eiland aan de vaste wal. 

Goede Vrijdag 29 maart, zaterdag 30 maart en 1e Paasdag 31 maart en 2e Paasdag 1 april open van 13.00 uur – 17.00 uur.
Vanaf 1 november 2023 t/m 17 maart 2024 is het museum open op zaterdag en zondag

van 13.00 uur tot 16.00 uur
Vanaf 1 april 2024 open van 13.00 uur tot 17.00 uur op:

Woensdag, Vrijdag, Zaterdag en Zondag.
Entree:
€ 6,00 p.p. 
Museumkaart

Kinderen t/m 12 jaar gratis entree

Kunstuitleen
Vanaf 1 augustus is het lenen en inleveren van kunstwerken uitsluitend mogelijk:
1. Op maandagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur
2. Na telefonische afspraak met:
Tineke Montsma T 0613381038

Evenementen bij Museum Jan Lont