Stamppotten en Wandeling met Midwinter-hoornblazers (nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers)

Op zaterdag 7 januari  2023 staat er om 17.00 uur een stamppottenmaaltijd  klaar in de ontvangstruimte van ons  museum. De hoornblazers eten met ons mee.

Om ± 19.00 uur blazen vier midwinterhoornblazers  op vier hoeken van een uitgezet parcours.

We lopen het parcours langs de blazers als volgt:

Naar de Bierdijk, trap op, over de kruin van de dijk, ter hoogte van Gerrit van der Berg naar beneden, langs het graspad naar de weg en weer terug naar het museum. Een wandeling van  ruim een kilometer, waarbij je de donkerte van het wad ervaart.

Voor diegenen die minder goed ter been zijn worden er enige films gedraaid in de ontvangstruimte.
Uitdrukkelijk verzoek ! Wie hieraan mee wil doen kan zich van tevoren opgeven bij Jan Cazemier. cazem015@planet.nl

Als iedereen terug is, is er glühwein en klinken we op een voorspoedig nieuwjaar.