Kunnen wij op jouw stem rekenen?

Het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont doet mee met Rabo ClubSupport!

Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport

Cultuur

Wieringer Eilandmuseum Jan Lont is een museum die het boeren-, burger- en vissersleven laat zien rond 1900.

Ons doel

Vorig jaar zijn het Waddenfonds en de provincie Noord-Holland akkoord gegaan met het project “De donkerte van het Waddengebied” Ons museum heeft hierdoor rijtuigen-loods kunnen realiseren voor het vele historische erfgoed dat wij bezitten en een tentoonstelling “Op pad door dag en nacht”

Tevens hebben we een unieke donkerte belevingsplek kunnen realiseren. Op deze donkerte belevingsplek willen we graag een nacht telescoop plaatsen.

De opbrengst van de ClubSupport 2021 zullen we hieraan besteden.

Kunnen wij op jouw stem rekenen?