Wol- en spinbijeenkomsten/cursussen

Spinnen in het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont
Elk winterseizoen zijn er enige spin-bijeenkomsten te bezoeken, van 13.30-16.00 uur.
Tijdens deze spinmiddagen komen alle aspecten van het spinnen aan bod:
Diverse spinnewielen, spintollen, spinnen, twijnen, draad verwerken en verven.
Voor diegenen die mee willen doen maar niet in het bezit zijn van een wiel bestaat de
mogelijkheid er een te lenen.

Je kunt ook eens aan familie en kennissen vragen wie er nog een op zolder heeft staan.
Ook voor het gangbaar maken van het spinnewiel kun je terecht tijdens een van de
bijeenkomsten, wel even van te voren opgeven.

De prijs is € 4,– per keer, voorwaarde is dat je lid bent van het museum (men kan ter
plaatse lid worden voor € 17,50).

Aan het eind van het zomerseizoen worden de nieuwe data weer bekend gemaakt.

Graag van te voren opgeven bij Iris Hos 0227 591820 of keesirishos@gmail.com.
Het gaat om uitwisseling van ervaringen, kennis opdoen en natuurlijk gezelligheid!

Uit de museumtuin

Pakketje van drie soorten zaad
wede, wouw en meekrap
€2,75

Vroeger gebruikt bij de wolververij,
nu decoratief in de tuin.
Ook leuk als cadeautje.