Wol- en spin bijeenkomsten/cursussen

Spinnen in het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont
Elk winterseizoen zijn er vier spin-bijeenkomsten te bezoeken, van 13.00-16.00 uur.

Spinbijeenkomsten in de museumboerderij van het Wieringer Eilandmuseum.Tijdens deze spinmiddagen komen alle aspecten van het spinnen aan bod:
Diverse spinnewielen, spintollen, spinnen, twijnen, draad verwerken en verven.
Voor diegenen die mee willen doen maar niet in het bezit zijn van een wiel bestaat de mogelijkheid er een te lenen.
Je kunt ook eens aan familie en kennissen vragen wie er nog een op zolder heeft staan.
Ook voor het gangbaar maken van het spinnewiel kun je terecht tijdens een van de bijeenkomsten.

De prijs voor het hele seizoen is € 12,–, voorwaarde is dat je lid bent van het museum (men kan ter plaatse lid worden voor € 17,50). Zonder lidmaatschap is het € 32,–.

Wol verven, een van de activiteiten tijdens de spinbijeenkomsten in het Wieringer Eilandmuseum

Aan het eind van het zomerseizoen worden de nieuwe data weer bekend gemaakt.

Graag van te voren opgeven bij Iris Hos 0227 591820 of keesirishos@gmail.com.

Het gaat om uitwisseling van ervaringen, kennis opdoen en natuurlijk gezelligheid!